nadstandardní službY

 • dohledová služba v režimu 24/7

 • systém přivolání okamžité pomoci „sestra-klient“ (objekt SO2)

 • zajištění pravidelných návštěv praktického lékaře (1 x 14 dnů)

 • kamerový systém ostrahy společných prostor v celém areálu

 • údržba celého areálu včetně oprav a rekonstrukcí

 • drobné údržbářské práce v bytech klientů

 • úklid vnitřních společných prostor v objektech areálu

 • úklid venkovních společných prostor v areálu

 • zajištění schůdnosti areálových komunikací v zimě

 • údržba zahrady – sekání trávy, stříhání keřů, odstraňování plevele

 • údržba mobiliáře zahrady a dalších venkovních prvků

 • údržba zahradního jezírka

 • údržba protipožárního systému a čidel ve všech společných prostorách

 • provoz a údržba wifi signálu v celém areálu

 • provoz a údržba společné televizní antény pro příjem TV signálu (koncesionářské poplatky platí klienti sami)

 • volně přístupný počítač s připojením na internet

 • možnost objednání obědů přímo v areálu

 • volné užívání tělocvičny včetně cvičících strojů

 • možnost využívání kluboven pro společenský kontakt

 • možnost využívání prádelny a sušárny

 • zprostředkování fakultativních služeb přímo v RH

 • zprostředkování dalších služeb – kadeřnice, masáže, pedikúra, generální úklid

 • zprostředkování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

 • zprostředkování ošetřovatelské služby podle indikace praktického lékaře