záKLADNÍ INFORMACE

Rezidence Hvězda je zařízením Českého červeného kříže, které provozuje prostřednictvím své dceřiné společnosti CCK servis s.r.o.

Rezidence Hvězda – bydlení pro seniory je bydlením soběstačných seniorů v samostatných bytech s dohledem a nadstandardními službami v Praze 6 – Břevnově na adrese Rozdělovská 61 a Thurnova 30.

V Rezidenci Hvězda bydlí senioři na základě nájemního vztahu (jsou tedy nájemníky) a uzavírají smlouvu o ubytování (přechodném nájmu).

Bližší podmínky jsou popsány ve smlouvě samé a Domovním řádu, který je v domech vyvěšen.

S bydlením jsou neoddělitelně spojena standardní plnění – dodávka tepla, vody, elektřiny, odvoz odpadu a provoz výtahu. V souladu se smlouvou o přechodném nájmu hradíte nájemné a zálohy na uvedená standardní plnění, které jsou vyúčtovávány podle zákona.

Kromě standardních plnění dle smlouvy o přechodném nájmu poskytujeme celou řadu dalších – nadstandardních – plnění většinou bezplatně, některá však za úplatu.

Rezidence Hvězda není registrované sociální ani zdravotnické zařízení. Není v ní např. možný pobyt osob např. dlouhodobě či dokonce trvale upoutaných na lůžko.

Základem je tzv. dohledová služba poskytovaná v režimu 24/7. Dohled je poskytován kvalifikovanými pracovníky (zdravotní sestra, pečovatelka), i když se nejedná o službu zdravotní ani sociální.

Nadstandardním plněním je také pravidelná ordinace praktického lékaře v areálu 1 x 14 dnů, k němuž se klienti mohou sami zaregistrovat. Tento lékař Vám může mj. předepsat také služby domácí ošetřovatelské péče, které budete následně čerpat od registrovaného poskytovatele.

K nadstandardu patří i možnost využít údržbáře Rezidence Hvězda k drobným opravám v bytě, dále úklid společných prostor, venkovní úklid, údržba zeleně, údržba zahradního jezírka, možnost bezplatného užívání parkoviště, STA, Wi-Fi signál a další.